Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Η αντιστάθμιση των συστημάτων θέρμανσης είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος εξοικονόμησης ενέργειας. Οι αιτίες είναι δύο: α) το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και β) η ευχρηστία και η άμεση εξοικονόμηση.
Η βασική λειτουργία της αντιστάθμισης είναι η παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 75-80 βαθμών ανάλογα με τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Ο ελεγκτής αντιστάθμισης ρυθμίζεται έτσι ώστε όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο να μειώνεται η θερμοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού θέρμανσης. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: α) είτε με απευθείας ηλεκτρολογική επέμβαση στον καυστήρα β) είτε με τρίοδη βάνα ανάμειξης του νερού της προσαγωγής με το νερό της επιστροφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επέμβαση γίνεται επί του καυστήρα (περίπτωση α) μιας και είναι πιο οικονομική και συνάμα μπορεί να υλοποιηθεί για τους περισσότερους καυστήρες. Η αντιστάθμιση έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες εξοικονομήσεις καυσίμου -έως και 20%-.
Υπάρχουν ποικίλων ειδών αντισταθμίσεις: α) αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητηρίο, β) αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήριο και χρονοδιακόπτη, γ) αντιστάθμιση με εξωτερικό αισθητήριο, χρονοδιακόπτη και εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου, δ) αντιστάθμιση και για έλεγχο ζεστού νερού χρήσης και άλλα πιο εξειδικευμένα είδη για έλεγχο πολλών κυκλωμάτων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Η μέθοδος κατανομής δαπανών την καθιστά πιο αποτελεσματική σε δισωλήνια συστήματα θέρμανσης (πολυκατοικίες χωρίς αυτονομία). Σε συστήματα αυτόνομης θέρμανσης φυσικά και μπορεί να τοποθετηθεί αντιστάθμιση, ωστόσο υπάρχει μια λεπτή αδυναμία η οποία σχετίζεται με την κατανομή δαπανών.
Η συντριπτική πλειοψηφία της κατανομής δαπανών των αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης γίνεται με ωρομετρητές. Οι ωρομετρητές δημιουργούν ένα πρόβλημα άνισης κατανομής μεταξύ των χρηστών. Για παράδειγμα, ο χρήστης Α ανάβει το καλοριφέρ του το πρωί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 5 βαθμοί κελσίου. Για αυτή την εξωτερική θερμοκρασία -ας υποθέσουμε ότι- έχει οριστεί να πηγαίνει ζεστό νερό στα καλοριφέρ στους 70 βαθμούς. Ο χρήστης Α κρατάει αναμμένο το θερμοστάτη του για μια ώρα και μετά τον σβήνει. Επομένως έχει λειτουργήσει τη θέρμανση για μια ώρα και το νερό που ανέβαινε στο διαμέρισμά του ήταν στους 70 βαθμούς. Ο χρήστης Β ανάβει το καλοριφέρ του το μεσημέρι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 12 βαθμοί κελσίου. Για αυτή την εξωτερική θερμοκρασία -ας υποθέσουμε ότι- έχει οριστεί να πηγαίνει ζεστό νερό στα καλοριφέρ στους 60 βαθμούς. Ο χρήστης Β κρατάει αναμμένο το θερμοστάτη του για μια ώρα και μετά τον σβήνει. Επομένως έχει λειτουργήσει τη θέρμανση για μια ώρα και το νερό που ανέβαινε στο διαμέρισμά του ήταν στους 60 βαθμούς.
Η μέθοδος κατανομής δαπανών με ωρομέτρηση δεν μπορεί να διακρίνει αυτή τη διαφορά λειτουργίας. Κανονικά ο χρήστης Β θα έπρεπε να πληρώσει λιγότερο σε πετρέλαιο συγκριτικά με τον χρήστη Α, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ΜΠΟΡΕΙ να γίνει.
Πολυκατοικίες με αυτονομία, τελικώς εγκαθιστούν συστήματα αντιστάθμισης μιας και η εξοικονόμηση είναι σπουδαία, ωστόσο η αδικία παραμένει και θα πρέπει να την αναλύουμε επαρκώς εάν θέλουμε να είμαστε επαγγελματίες.

Σε άλλο άρθρο, θα αναλύσουμε το πώς γίνεται να υπερκεράσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα της κατανομής δαπανών σε συστήματα με αυτόνομη θέρμανση στα οποία τοποθετείται αντιστάθμιση και ταυτόχρονα να επιτύχουμε και περαίτερω εξοικονόμηση καυσίμου.

Φιλικά
Η ομάδα διαχείρισης

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ένα από τα πιο σύνηθη ερωτήματα των διαμενόντων σε πολυκατοικία είναι το κατά πόσο μπορούν να αυτονομήσουν τη θέρμανσή τους ατομικά. Ερωτήματα όπως: "Χρειάζομαι το 50+1;", "Μήπως χρειάζομαι πλήρη ομοφωνία;", "Τι είναι η μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης;" κτλ γίνονται σε καθημερινή βάση.

Ας αρχίσουμε με τα απλά. Συνήθως οι λόγοι αποκοπής ποικίλουν από αδυναμία πληρωμής μέχρι και ασυμφωνία στο ημερήσιο πρόγραμμα χρήσης της θέρμανσης, λόγοι που συνήθως είναι και αδιαμφισβήτητα λογικοί. Ζώντας μέσα σε πολυκατοικία, η αποκοπή από την κεντρική θέρμανση έχει ως συνέπεια και την αλλαγή των χιλιοστών θέρμανσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο χρήστης που θέλει να αποκοπεί, χρειάζεται το 50+1 της πλειοψηφίας της πολυκατοικίας.

Το ΦΕΚ 631/Δ αναφέρει μεταξύ άλλων: "3.3. Κατανομή δαπανών σε ειδικές περιπτώσεις 3.3.1. Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται από τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, η δυνατότητα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης." Οι μόνιμες εγκαταστάσεις είναι οι ατομικοί λέβητες (αερίου, ηλεκτρικοί κτλ) και οι αντλίες θερμότητας. Δεν θεωρούνται μόνιμες εγκαταστάσεις τα ηλεκτρικά καλοριφέρ, τα κλιματιστικά και οι σόμπες. Επομένως, εάν κάποιος/α αποφασίσει να αποκοπεί από τη θέρμανση και τοποθετήσει μια μόνιμη εγκατάσταση εναλλακτικής θέρμανσης, τότε έχει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να μην πληρώνει ΠΑΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Ελάχιστα καταστατικά, αναφέρουν ότι απαγορεύεται να αποδεσμευτεί κάποιος από την κεντρική θέρμανση. Εάν λοιπόν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, το Π.Δ.420/87 δίνει και πάλι λύση στον συνιδιοκτήτη που θέλει να αποδεσμευτεί αναγράφοντας: "δύναται να λαµβάνεται απόφαση για τη µόνιµη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου µε χρήση υγρών καυσίµων και τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων µεµονωµένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης µόνιµης εγκατάστασης θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισµό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδοµής.". Δηλαδή όσον αφορά τη χρήση φυσικού αερίου, ακόμα και εάν αναφέρεται στο καταστατικό ρητώς η απαγόρευση αποδέσμευσης, μέσω του ΠΔ 420/87, ο συνιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην αποδέσμευση χωρίς φόβο. Δυστυχώς, αλλά η παραπάνω πρόβλεψη για το Φ.Αέριο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στους ηλεκτρικούς λέβητες και στις αντλίες θερμότητας. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι τα καταστατικά τα οποία απαγορεύουν την αποδέσμευση από την κεντρική θέρμανση είναι ΕΛΑΧΙΣΤΑ.

Η συνηθισμένη περίπτωση είναι το καταστατικό να επιτρέπει την αποδέσμευση. Επομένως, τα βήματα είναι τα κάτωθι:
Περίπτωση Φυσικού Αερίου
1) Αποδεσμεύεται ο ιδιοκτήτης από την κεντρική θέρμανση αφού πάρει το 50+1 της πλειοψηφίας.
2) Μονώνει τις υπάρχουσες διερχόμενες σωληνώσεις στο διαμέρισμά του (εφόσον μιλάμε για παλαιά πολυκατοικία).
3) Εγκαθιστά το φυσικό αέριο
4) Παύει να πληρώνει οποιοδήποτε πάγιο.

Περίπτωση αντλίας θερμότητας ή ηλεκτρικού λέβητα
1) Αποδεσμεύεται ο ιδιοκτήτης από την κεντρική θέρμανση αφού πάρει το 50+1 της πλειοψηφίας.
2) Μονώνει τις υπάρχουσες διερχόμενες σωληνώσεις στο διαμέρισμά του (εφόσον μιλάμε για παλαιά πολυκατοικία).
3) Εγκαθιστά την αντλία ή τον ηλεκτρικό λέβητα
4) Παύει να πληρώνει οποιοδήποτε πάγιο.

Φυσικά, θα πρέπει να επιτρέψει στο διαχειριστή της πολυκατοικίας να εισέλθει στο διαμέρισμά του για να τσεκάρει το κατα πόσο μονώθηκαν οι διερχόμενες σωληνώσεις.

Φιλικά
Η ομάδα διαχείρισηςΤρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΟΜΒΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ σας καλωσορίζει στο blog της.
Τα επαγγελματικά πεδία της εταιρείας μας ομαδοποιούνται στα κάτωθι:
  • Μελέτες και εγκαταστάσεις θέρμανσης σε νέα κτίρια
  • Μελέτες και εγκαταστάσεις θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια
  • Αυτονομήσεις θέρμανσης σε μεμονωμένα διαμερίσματα
  • Αυτονομήσεις θέρμανσης σε παλαιές πολυκατοικίες
  • Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας
  • Μελέτες και εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • Διαχειρίσεις κτιρίων
Το blog δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών μας για τα νέα της εταιρείας μας, όπως και τη δυνατότητα απαντήσεων μας σε ποικίλα ερωτήματα που δημιουργούνται στους επισκέπτες μας. Η πολυετής εμπειρία μας σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και διαχειρίσης κτιρίων μας έχει υποδείξει ότι αφενός είναι αλληλένδετα και αφετέρου προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά στον καταναλωτή.

Η διαχείριση κτιρίων ήρθε ως παρεπόμενο των εγκαταστάσεων θέρμανσης μιας και ποικίλες τεχνικές εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει σε πολυκατοικίες (συστήματα ασύρματης και ενσύρματης θερμιδομέτρησης, αυτονομήσεις θέρμανσης κτλ) μας υπέδειξαν τη σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο αντικειμένων.

Πολλές φορές αφού αντικαθιστούσαμε την αντι-οικονομική και συνάμα προβληματική ωρομέτρηση με θερμιδομέτρηση, προβάλλοταν ως φυσικό επακόλουθο το έρωτημα: "Και τώρα τι θα γίνει με την κατανομή δαπανών;". Γρήγορα διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κενά τόσο στο τεχνικό όσο και στο νομικό πλαίσιο. Αυτή ήταν και η αιτία να καταπιαστούμε και με την απαιτητική διαχείριση κτιρίων.

Σήμερα η εταιρεία μας εκπροσωπεί διαχειριστικά πλήθος πολυκατοικιών σε όλη την Αθήνα και τα προάστεια, ενώ από τις αρχές του 2012 καταφέραμε και αναπτύξαμε και ένα δίκτυο πελατών και στη Λαμία το οποίο διευρύνεται συνεχώς.

Η πείρα μας, μας έχει υποδείξει ότι το κάθε κτίριο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση μιας και οι ανάγκες, οι σχέσεις των συνιδιοκτητών και τα προβλήματα του κάθε κτιρίου το καθιστούν ιδιαίτερο.

Με εκτίμηση
Η ομάδα διαχείρισης